Crossref Citations

1. Operational Loss Data Collection: A Literature Review
Lu Wei, Jianping Li, Xiaoqian Zhu
Annals of Data Science  year: 2018  
doi: 10.1007/s40745-018-0139-2