Crossref Citations

1. TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN İÇSEL BÜYÜME MODELİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ
Seher GÖKPINAR
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  vol: 8  issue: 2  first page: 273  year: 2022  
doi: 10.46849/guiibd.1209257