Crossref Citations

1. Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
Edip Örücü, Binnaz Çinar
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  vol: 7  issue: 2  first page: 287  year: 2019  
doi: 10.18506/anemon.454180