Crossref Citations

1. Bütünleşik Entropi-EDAS Yöntemi ile Nakit Akım Odaklı Finansal Performans Analizi: BIST Orman, Kâğıt, Basım Endeksi’nde İşlem Gören Firmaların 2011-2018 Dönem Verisinden Kanıtlar
Mehmet APAN, Ahmet ÖZTEL
Bartın Orman Fakültesi Dergisi  year: 2020  
doi: 10.24011/barofd.694820