Crossref Citations

1. Hanehalklarının Tasarruf Tercihlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneğine Nested Logit Model Uygulaması
Kübranur ÇEBİ KARAASLAN, Erkan OKTAY, Abdulkerim KARAASLAN, Ömer ALKAN
Alanya Akademik Bakış  vol: 7  issue: 1  first page: 547  year: 2023  
doi: 10.29023/alanyaakademik.1208751